İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili ilan tutanağı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                             01,08,2016                                                                        

 

3194 Sayılı imar kanunu imar planının yapılması ve değişikliklerine ait esalara dayanarak aşağıda ki plan değişikliği dosyaları bu ayki meclis oturumunda görüşülüp iş bu tutanakla askıya asılmış tır

 

Ağaçlık mahallesi, 272 ada 1 nolu parsel,

Yukarı Güneşli mahallesi, 211 Ada 1-2-4-5-9-10-12-13-14-15-16 nolu Parseller,
Tepecik mahallesi, 666 Ada 11 nolu Parsel ve 705 Ada 3 Sayılı Parsel,
Aşağı Güneşli mahallesi, 700 Ada 23 nolu Parsel ve 426 Ada 12 nolu Parsel,
Aşağı Güneşli mahallesi, 155 Ada 11 nolu Parsel ve Tepecik mahallesi, 434 Ada 2 nolu Parsel,
Aşağı Güneşli mahallesi, 155 Ada 12 nolu Parsel ve Tepecik mahallesi, 434 Ada 2 nolu Parsellere ilişkin plan değişikliklerinin meclise sunulmak üzere teknik rapor düzenlenmiştir.
 

Yapılan toplantıda başvuruda bulunan ada ve parsele ilişkin plan değişikliği dosyasında.

Belediyenin resmi internet sitesi ve askısında ilana çıkılmıştır.

 

 

 

 

                                     

 

 

                                                                        İmar ve şehircilik müd.v.

 

                                                                                                    Yüksel DİNLER