Evlilik İşlemleri


Evlenmek isteyen çiftlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir;
Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin adrese dayalı sistemde Kozluk’ta ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

1- Nüfus cüzdanları aslı ve ikişer adet fotokopisi: Resimli, Son(10) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği.(Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz)

2- Evlenme yaşı:
18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler;
a) 17 Yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile
b) 16 Yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği “evlenebilir kararı” ile evlenme başvurusu yapılır.

3- Vesikalık resim: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılap kanunlarına uygun olarak, baş açık (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla baş örtülü olabilir), poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır). Tümü aynı 6 (altı) adet resim.

4- Sağlık raporu: Aile hekimleri ve Toplum Sağlık Merkezlerinden alınacak, resimli mühür ve imza ile tasdikli, genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.

5- Evlenme ehliyet belgesi: Evlendirme memurluğumuz KPS sistemine bağlı olup sistem arızaları durumunda evlenme ehliyet belgesi nüfus müdürlüğümüzden temin edilecektir. Bu belge evlendirme memurluğumuz tarafından çıkartılmaktadır.

ÖZEL BELGELER

İddet Kararı: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

Bekarlık ve doğum belgesi: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin  hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda Memurluğumuzdan bilgi alınabilir.