Hizmet Dökümanları

Ruhsat için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Ruhsat talep eden için dilekçe
 • İmar durumu
 • Tapu fotokopisi (yeni tarihli)
 • Tapu hisseli ise muafakatname
 • Mimari proje (3 takım) + Taahütname
 • Statik proje (3 takım) + Taahütname
 • Statik hesap çıktıları
 • Çoruhtan onaylı elektrik projesi (3 takım)
 • (3 takım) Sıhhi tesisat projesi (3 takım)
 • TAAHÜTNAME Isı yalıtım projesi (2 takım) + Taahütname
 • Asansör projesi (5 kat ve fazlası için)
 • Zemin etüt raporu

Diğer işlemler için gerekli belgeler

Kat irtifakının kurulması için istenen belgeler
Kat irtifakı projesi, Dilekçenin beraberinde harç alınır, Ruhsat Fotokopisi, Hasarsız Raporu.

İmar durumu için istenen belgeler
Koordinatlı çap, Tapu, Dilekçe, Röperli Kroki.

İmar planı tadilatı için istenen belgeler
Şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında tadilatı gösteren pafta (4 adet) (Şehir Bölge plancıları odasında mesleki denetimi yapılacak), Tapu, Koordinatlı çap.

İnşaat ruhsatı için istenen belgeler
İnşaat Ruhsat dosyası (Mimari, Statik, Elektrik, Tesisat projeleri). Arsaya ait evraklar, İmar Durumu, Röperli Kroki, 1/1000 Ölçekli Koordinatlı Çap., Yapı Denetimi Kurumundan Onaylı Belge, Vekaletname, Tapu, Taahütnameler, İnşaat Sözleşmesi, Jeolojik-Jeoteknik Raporlar, Mesleki denetim yapılması gerekir.

Tevhid-İfraz-Yola terk için istenen belgeler
Tapu sureti, İşleme ilişkin fölye (Harita Mühendisi hazırlar)

Kat mülkiyetine geçilmesi için istenen belgeler
Yapının her cephesini gösteren iki takım fotoğraf, Dilekçe ile birlikte harç alınır, Hasar Raporu, İskan Belgesi, Ruhsat.

Orta hasarlı yapıların iskanı için istenen belgeler
PM ‘in Taahhütnamesi, Beton Firmasından Beton Basınç Raporu, Demirin Kalite Test Sonuçları, Fenni Mesul Taahhürnamesi, Ruhsat, İnşaatı Yapan Müteahhitin Taahhütnamesi, Kalfalık Belgesi, Tapu Bilgileri.

NOT: Bina kontrol edildikten sonra SSK prim borcu yoktur ve vergi dairesinden borcu yoktur yazıları getirilecek

Hasarsız yapıların iskanı için istenen belgeler
Tapu, Hasar Raporu, Dilekçe, Fenni Mesul Raporu (Teknik Raporu – Proje Müeelliflerinden ) Gelir – Tahsilat Müdürlüğü’nden Borcu Olmadığına Dair Yazı.

NOT: Bina Kotrol Edildikten Sonra SSK Prim Borcu Yoktur ve Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Yazıları Getirilecek.

Az hasarlı bina onarım yazısı için istenen belgeler
Tapu, Hasar Raporu.

İlan reklam tabelası için istenen belgeler
İlan Tabelasının Krokisi, Yer Sahibi İle Yapılan Kontrat.

Tapu tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi için istenen belgeler
Tapu Tahsis Belgesi.