İşyeri Açma

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Yer seçimi ve tesis izni için gerekli belgeler
 • Dilekçe veya beyanname (İndirmek için tıklayınız)
 • İşletmenin bulunduğu yeri gösteren ölçülü vaziyet planı
 • İş akım şeması
 • Yapı kullanma izni
 • Taahhütname
 • Su kullanma yazısı ( Su faturası veya Organize Sanayi Müdürlüğü yazısı)
 • Karayolu veya belediyeden yol geçiş belgesi
 • Kurul tarafından hazırlanan yer seçim raporu
 • Deneme izni veya işyeri izni için gerekli belgeler
 • Dilekçe veya beyanname ( İndirmek için tıklayınız)
 • Yapı kullanma izni (iskan ruhsatı)
 • Yer seçim raporu
 • Tesis izni
 • İşletmeyi gösteren ölçülü vaziyet planı
 • İşletmenin içini makine yerleri işlenmiş planı
 • İş akım şeması liste şeklinde
 • Sorumlu müdür sözleşmesi
 • En az 50 işçi çalıştıran işletmeler için tabib sağlık personeli sözleşmesi
 • Bölge Çalışma Müdürlüğünden çalışma izin belgesi
 • Çevre ve Orman Müdürlüğünden; Emisyon izni, Deşarj izni, Katı atık raporu
 • Kira kontratı veya mülk kendine ait ise tapu
 • Su kullanma yazısı ( su faturası veya Organize Sanayi Müdürlüğü yazısı)
 • 3.sının işletmeler için üst katlardan izin belgesi
 • Bağlı olduğu esnaf odasından mesleki faaliyet belgesi veya ticaret odasına kayıt belgesi
 • Ustalık belgesi veya bir usta ile noterden iş sözleşmesi
 • 2 adet fotoğraf
 • Ana sözleşme fotokopisi
 • Üretimde kullanılacak hammaddeler ( liste şeklinde)
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Kaşe basılmış A4 dosya kağıdı
 • 1 adet büyük boy klasör dosya
 • 10 adet föy dosya

İşyeri ruhsatı verilmesinde sakınca olmayan yerler için;

 • İtfaiye raporu
 • Ruhsat ücreti
 • Kimlik fotokopisi

Belediyemiz işletmenin yaptığı iş kapsamında veya değişen kanun ve yönetmelik kapsamında ilave evrak isteyebilir.

SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ RUHSATINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

Şirketler için gerekli evraklar;

 • Dilekçe (Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.)
 • Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
 • Kira kontratı fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Şirket ana sözleşme fotokopisi
 • Ticaret Odası kayıt fotokopisi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Kaşe basılmış A-4 dosya kağıdı
 • Gıda üretimi ve satışı yapılan işyerleri için Sağlık Ocağından alınan esnaf sağlık belgesi fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Umuma açık istirahat ve eğlence işyerleri için ikametgah belgesi ve sabıka kaydı
 • 5 adet föy dosya

Şahıslar için gerekli belgeler;

 • Dilekçe ( Başvuru formunu indirmek için tıklayınız. )
 • Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
 • Kira kontratı fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Meslek Odası veya Ticaret Odasından alınan Meslek Faaliyet Belgesi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • 3308 Sayılı Çıraklık Eğitim ve Meslek Eğitimi Kanununa tabi işyerleri için Ustalık Belgesi fotokopisi
 • İki Adet Fotoğraf
 • Gıda üretimi ve satışı yapılan işyerleri için Sağlık Ocağından alınan esnaf sağlık belgesi fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence İşyerleri için ikametgah belgesi ve sabıka kaydı
 • 5 Adet Föy Dosya